La web de Marta Mata utilitza cookies propies i de tercers per oferir-te una navegació d'acord als teus hàbits i preferències. Més informació.
Publicada el 01.01.2015
VIII Jornada Marta Mata. John Dewey (2015)
Un cop més ens trobem a Cal Mata de Saifores per celebrar la desena Jornada Marta Mata de treball pedagògic i drets de l’infant, que en aquesta ocasió la dedicarem a John Dewey, un pedagog clàssic com els altres que ja hem treballat en anys anteriors: Janus Korczak, Célestin Freinet, Maria Montessori i Francesc Ferrer i Guàrdia. 

El llibre que l’Editorial EUMO va dedicar a Dewey es titula Democràcia i Escola, dos conceptes complementaris si volem una educació com a procés vital, amb una escola que representi la vida actual, vida tan real i vital com la que els infants fan a casa, al veïnat o al pati on juguen, perquè l’escola, ens diu, és principalment una institució social. Dewey fa seva proposta pedagògica tenint en compte que els infants, els joves, i també els adults aprenem mitjançant l’acció, que pensem o dialoguem amb els altres i en traiem conseqüències.
 
La base de l’aprenentatge és, segons ell, l’experiència com assaig i reflexió. Dewey critica i/o rebutja els continguts tradicionals de l’escola perquè són només el resultat de la ciència dels adults i estan dividits i atomitzats basant-se en una classificació i una organització que no tenen res a veure amb l’experiència de l’infant. I propugna que l’escola s’ha de basar en la curiositat de l’infant i que l’aprenentatge ha de provenir d’activitats que li interessin.
El mestre ha de proporcionar un entorn que estimuli respostes, que faci descobrir els objectes i les activitats que puguin interessar l’infant per tal d’estimular el seu compromís i la responsabilitat d’aprendre.

Segur que avui, amb les aportacions dels ponents i de tots vosaltres, sortirem una mica més savis, perquè els mestres som conscients que mai en sabem prou, i que sempre aprenem.