La web de Marta Mata utilitza cookies propies i de tercers per oferir-te una navegació d'acord als teus hàbits i preferències. Més informació.
Publicada el 01.12.2021
Seminaris de Biblioteca Escolar

El curs 2015-2016, i després de 15 anys de treball continuat, les persones que integrem el Seminari de Biblioteca Escolar Marta Mata, vàrem decidir canviar el format de trobades quinzenals i optar per programar activitats obertes a tota la comunitat educativa.

La nostra intenció és continuar treballant per donar suport a les biblioteques escolars i a la lectura, ja que creiem que són pilars fonamentals per avançar en l’educació dels nens i les nenes. La lectura i l’escriptura, són eines indispensables per la vida, són instruments que totes les persones hauríem de dominar amb destresa. Pensem que les biblioteques/mediateques han d’estar presents en els centres de tots els nivells educatius per a contribuir activament en el procés educatiu.

Nosaltres, des d’aquest seminari que porta el nom de la Marta Mata i seguint el seu guiatge, volem continuar posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca meravellosa que és educar els infants

Moltes gràcies a tots i totes!

Maria Rosa Heras i Juncosa